Vad ÄR detta?

VETENSKAPANDEN är aktiviteter som skapar vetande. Mina vetenskapanden här på websidan är att breda ut mig om det jag vet, och om det jag inte vet, om det jag tror samt det jag misstror. Ett viktigt syfte, kanske det allra viktigaste, är att mala ner monument av förvirring och nonsens till mina konkreta begripligheter. Mina sanningar är sådana som rimligtvis stör varenda läsare, och ifrågasätter såväl allt som inget. Inte minst själva ifrågasättandet.
Jag kommer bland annat:

– Tillintetgöra den Gud som folk tror på, utan att veta hur den känns eller vem som känner.
– Göra det omöjligt för vetenskapen att, utan religion, nå en förening av kvantmekanik och relativitet.
– Göra det omöjligt för religionen att, utan vetenskap, förstå vad Gud är.
– Koka ner alla matematikens heltal till ”1 före 1 ställning”.
– Ge såväl 1 som 0 lite påtaglig form, mer än bara som “symboler”.
– Förena elektromagnetism till ett, och sedan trolla bort båda.
– Förklara vad ”tid” är (jätteobehagligt blir det).
– Platta till paradiset och dela upp det i Adam och Eva.
– Förena Himmel och Helvete…tror jag.
– Producera ”Allting” genom att sätta snurr på ”Ingenting”.
– Förklara ”Mörk materia” och ”Neutriner” (lika läskigt som med ”tid”, jag lovar).
– Köra Sakyamunis upplysning till Buddha i repris.
– Blåsa liv i den Heliga Anden.
– Avslöja Singularitet.
– Begränsa Evigheten till ett återkommande undantagstillstånd.
– Sopa nästan rent i röran av ”dimensioner” (där blir det raka rör).
– Reta gallfeber på alla som redan vet nästan allting.
– Skapa en allomfattande, universell gemenskap åt ingen särskild…såklart.
– Ge liv åt alla illusioner och ta död på alla fakta.
– Sy ihop Armageddon och Genesis så att existensen slipper börja och sluta.
– Framställa mig som expert på en enda sak.
– Bereda rum åt tid.
– Servera poängen med att Allah inte får avbildas, ens som en snäll farbror.
– Sabba möjligheterna att med hjälp av enbart intelligens nå ett odiskutabelt svar överhuvudtaget.
– Göra universum helt orörligt.
– o.dyl.

Eftersom allt jag skriver kommer provocera fram motargument och konfrontation så väljer jag att ignorera sådant efter eget godtycke. Ovanstående punkter har jag under en tid försökt kommunicera på ödmjukt och korrekt sätt, som förslag på möjliga perspektiv. Jag upplever att det varit tämligen verkningslöst och ineffektivt. Det bara befäster motsatta sanningar och ger energi åt missuppfattningar. Andra förmenta sanningssägare har såklart stött på samma problem, och många väljer efter en tids ropande, som hånade stollar, att dra sig tillbaks från ”förkunnelse”. De som motvilligt accepteras i det offentliga rummet av subjektiva sanningar är de som vattnar ur och relativiserar sina vetanden, de som gör hypoteser av fakta. Inget fel i det, och jag önskar dem all lycka i sina strävanden att påverka genom infiltration istället för konfrontation.
Var sak tar sin tid, och tiden för mitt infiltrerande tycks ha tagit slut. Det tryck som byggt upp av att sträcka ut mina tankehänder får nu dra dem tillbaks mot mage och hjärta, och därmed göra mitt uttryck mer linjärt och spetsigt, mer “upp och ner” än som upplysande horisont. På sätt och vis kommer jag dra ur proppen och förmörka upplysningen. Det som kommer måste också förstå att dras tillbaka.
Inget jag säger är egentligen nytt, för det finns inget nytt i verkligheten, inget som vi inte redan observerat och förklarat, och det för länge sedan. Relativa detaljkunskaper, och beskrivningar av orsak-verkan, växer såklart i omfång, men djupet i dem tycks ännu vara ett mysterium av metafysik och science-fiction. Det där kommer jag sy ihop åt dig så att ”ytligheten” blir en självklar omformulering av ”djupet”, så att ”grunden” visar sig som ”byggnaden” och vice versa.
När Gud, Jungfru Maria, Jesus och Den Heliga Anden blir framställda i all sin fundamentala prakt, då byter de identiteter och tappar sin fasta och trygga form som definitiva och avgränsade objekt. Då blir de symboler för den vrålande verklighet vi helst blundar för. Vi föredrar att mäta, väga och beskriva skapelsen, och att avguda det som liknar vår vardag i form av gubbar, gummor och äppelträd.
Vetenskapanden är att omformulera dessa former, och att osynliggöra det uppenbara så att det fördolda blir uppenbart.
Kroppen Andas när Anden formulerar sig i empiriskt “kött”.
Men du tänker på “Anden” som outgrundlig och på “Kött” som flintastek.
Ja Herre Gud…det här blir ett sjuhelvetes evangelium, inte sant?
Sant och visst och absolut säkert.

 

Advertisements